Mentale Analyse

Mentale analyse is gebaseerd op de mentaliteitenleer van Pieter van de Griend (1922-2001). Onzekerheid tijdens sociale interacties blijkt gereduceerd te worden volgens een vast patroon, ontstaan in de jeugd. Ieder patroon kent een specifieke veiligheid, uitdaging en ontwikkelrichting. Herkenning, acceptatie en relativering van de onderliggende angst en onzekerheid bevordert persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit kan omgezet worden naar praktische doelen voor de dagelijkse praktijk van leven en werken.

Training en coaching mentale analyse levert zelfkennis op en leidt tot meer rust en plezier in samenwerkingsrelaties. Teams die intensief met elkaar samenwerken kunnen hun output versterken door intervisie aan de hand van mentale analyse.      

Inzicht in de toepassing van de mentaliteitentheorie en angstreductie patronen helpt professionals om eigen interventies effectiever in te zetten.

 

De terugkeer van de utopie.  Interessant in het kader van relationele autonomie. Hoever...
Het ontwikkelen van autonomie kan, naast hechting, gezien worden als een natuurlijke aanpassing...